Generalforsamling

Stenstrup Antenneforening

I Stenstruphallens cafeteria

Onsdag d. 22. september 2021 - kl. 19.30

Du indbydes hermed til at deltage i den ordinære generalforsamling for Stenstrup Antenneforening med flg. dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Henning Nielsen - modtager genvalg
  • Thomas Hollænder - modtager genvalg
  • Daniel Johansen - modtager genvalg
 9. Valg af revisor: Ove Hollænder
 10. Valg af bestyrelses- og revisorsupleant
  • Bestyrelsessupl.: Nyvalg af 1 bestyrelsessupl.
  • Revisorsupl.: Nyvalg af 1 revisorsupl. (Lars Juul er pt. valgt til begge)
 11. Eventuelt

Eventuelle forslag bedes indleveret til formanden Teglbakken 39 senest d. 8. september.

P.b.v.

Henning Nielsen

Formand