Generalforsamling

Generalforsamlingen i 2024 afholdes den 24. april, læs mere

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Stenstrup

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Valg af bestyrelses- og revisorsuppleant
10. Eventuelt