Generalforsamling

Stenstrup Antenneforening

På Stenstrup Plejehjem

Onsdag d. 8. maj 2019 - kl. 19.30

Du indbydes hermed til at deltage i den ordinære generalforsamling for Stenstrup Antenneforening med flg. dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Formandens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Kasserer Peter Qvist - modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Jesper Jensen - modtager genvalgValg af revisor. På valg er:
 9. Lone Ishøj – modtager genvalg
 10. Valg af bestyrelses- og revisorsupleant
  • Bestyrelsessupl.: Nyvalg af 1 bestyrelsessupl.
  • Revisorsupl.: Nyvalg af 1 revisorsupl. (Lars Juul er pt. valgt til begge)
 11. Eventuelt

Eventuelle forslag bedes indleveret til formanden Teglbakken 39 senest d. 1. maj.

P.b.v.

Henning Nielsen

Formand