Generalforsamling i Stenstrup Antenneforening

På Stenstrup Plejehjem
Onsdag d. 24. april 2024 – kl. 19.30

Du indbydes hermed til at deltage i den ordinære generalforsamling for Stenstrup Antenneforening med flg. dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  Kasserer Peter Qvist – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Jesper Jensen – modtager genvalg
 8. Valg af revisor. På valg er:
  Lone Ishøj – modtager genvalg
 9. Valg af bestyrelses- og revisorsupleant
  Bestyrelsessupl.:  Nyvalg af 1 bestyrelsessupl.
  Revisorsupl.:        Nyvalg af 1 revisorsupl.         (Lars Jul er pt. valgt)
 10. Eventuelt

Eventuelle forslag bedes indleveret til formanden Teglbakken 39 senest d. 15. april.

P.b.v.

Henning Nielsen
Formand