Generalforsamling i Stenstrup Antenneforening På Stenstrup Plejehjem

Onsdag d. 19. april – kl. 19.30

Du indbydes hermed til at deltage i den ordinære generalforsamling for Stenstrup Antenneforening med flg. dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Henning Nielsen – modtager genvalg
Thomas Hollænder – modtager genvalg
Daniel Johansen – modtager genvalg
8. Valg af revisor. På valg er:
Ove Hollænder – modtager genvalg
9. Valg af bestyrelses- og revisorsupleant:
Bestyrelsessupl.: Lars Jul modtager genvalg
Revisorsupl.: Lars Jul modtager genvalg
10. Eventuelt

Eventuelle forslag bedes indleveret til formanden Teglbakken 39 senest d.15. april.

P.b.v.
Henning Nielsen
Formand