Ordinær generalforsamling

Stenstrup Antenneforening I Stenstrup Hallens cafeteria
Onsdag d. 27. april 2022 – kl. 19.30

Du indbydes hermed til at deltage i den ordinære generalforsamling for Stenstrup Antenneforening med flg. dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Kasserer Peter Qvist – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Jesper Jensen – modtager genvalg
8. Valg af revisor. På valg er:
Lone Ishøj – modtager genvalg
9. Valg af bestyrelses- og revisorsupleant
Bestyrelsessupl.: Nyvalg af 1 bestyrelsessupl.
Revisorsupl.: Nyvalg af 1 revisorsupl. (Lars Jul er pt. valgt til begge)
10. Eventuelt

Eventuelle forslag bedes indleveret til formanden Teglbakken 39 senest d. 25. april.

P.b.v.
Henning Nielsen
Formand