Stenstrup Antenneforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. september kl 19.30.

Da vi stadig skal udvise hensyn til Covid 19, har Antenneforeningen besluttet at afholde årets generalforsamling i Stenstruphallens Cafeteria.

Vi vil i pausen mellem de to generalforsamlinger – Grundejerenes og Antenneforeningens – nyde et par stykker smørrebrød.
Det vil derfor være nødvendigt med tilmelding til generalforsamlingerne. Tilmelding kan ske til Henning Nielsen, Teglbakken 39.
Mail. henning.magnus@stofanet.dk eller mobil 5151 3350.