Vi har i bestyrelsen drøftet afholdelse af generalforsamlingen.
På grund af Covid19 blev generalforsamlingen i 2020 aflyst.

Vi har besluttet, at vi på bestyrelsesmødet i juni måned igen vil drøfte afholdelse af generalforsamlingen.
Til den tid, er forhåbentlig rigtig mange flere blevet vaccineret, så vi har et fornuftigt beslutningsgrundlag.

Vi tænker umiddelbart afholdelse af generalforsamlingen i august eller september.