Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 8. maj 2019
Som sædvanlig på Stenstrup Plejecenter

Vi serverer et let traktement.

Indkaldelse og tilmelding til spisning vil blive omdelt.